Prevodilački centar BBŠ


Prevodilački centar BBŠ uključuje aktivne prevodioce i sudske tumače koji pokrivaju engleske jezičke kombinacije i nude širok spektar profesionalnih, prevodilačkih i jezičkih usluga:

Pismeni prevodi sa srpkog na engleski jezik i obratno, sa overom (ili bez nje) sudskog tumača za engleski jezik;
Priprema tekstova na engleskom jeziku za štampu;
Konsultantske usluge iz specijalizovanih jezičkih oblasti;
Usluge izrade tekstova na engleskom jeziku za poslovnu komunikaciju, kao što su: Govori, CV poslovne biografije, Molbe za posao, Motivaciona pisma, Poslovna prepiska…